מכונות שונות

מכונה לבדיקת איכות הלחמה M.B 120

מכונה לבדיקת איכות הלחמה M.B. 120

 

מכשיר בדיקה זה בא לענות על דרישות האיכות ולהביא לאחידות בבדיקות חוזק הלחמה.

הוא מיועד ליצרני למינטים וכן למפעלי אריזה לבדיקת חוזק הלחמה בזמן הייצור.

מכשיר קומפקטי בגודלו ומכיל את כל הצרכים הנדרשים לבדיקה

 

מפרט:

◄ בקרת טמפ' לאלקטרודה עליונה- בקר זה מכיל שני סקלות:

תחום טמפ' נבחר

תחום טמפ' בפועל

◄ בקרת טמפ' לאלקטרודה תחתונה- בקר זה מכיל שני סקלות:

תחום טמפ' נבחר

תחום טמפ' בפועל

◄ בקרת זמן לחיצה- ניתן להשפיע על עוצמת הלחץ עפ"י דרישה לכל הלחמה בנפרד

◄ מונה למעקב- ניתן לעקוב אחר מספר הבדיקות המבוצעות 

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​  swery@inter.net.il

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​