וואקום - למזון - הייטק - רפואי

מכונת וואקום עומדת

מכונת ואקום עומדת

 

מיועד לקטניות וכן לשקיות בתוך קרטון

אורך הלחמה: 60 ס"מ

גובה הלחמה: 60 ס"מ

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​  swery@inter.net.il

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​