הלחמה - למינטים - טייואק

הלחמת טייוואק

הלחמת טייוואק

 

אורך: 40 ס"מ + חיתוך + מתקן לגליל

הפעלה חשמלית

בקרת זמן וטמפרטורה דיגיטליים

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​  swery@inter.net.il

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​