הלחמה - למינטים - טייואק

Audion

Audion

 

הלחמת שקיות + הוצאת אויר, בקרה דיגיטלית, חימום עליון + חימום תחתון

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​  swery@inter.net.il

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​