אריזה-מילוי-הלחמת שפופרות

מכונת אריזה אוטומטית פלופק

מכונת אריזה אוטומטית פלופק

 

כמו אריזת ופלות

קצב עד 90 לדקה תלוי במוצר

 

 

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​  swery@inter.net.il

טל. 03-9220160  פקס. 03-9244972​